خبر فوری

نامی از بیتکوین در دستورالعمل نظارتی کمیسیون بورس و اروراق بهادار 2021 نیامده است.

نهاد نظارتی SEC آمریکا، دستورالعمل نظارتی مربوط به سال ۲۰۲۱ خود را منتشر کرد و خوشبختانه هیچ اسمی از #بیت‌کوین […]