ارز
اقتصاد, دانشنامه

ارز چیست؟ 2 نظریه درباره منشاء پول

 ارز چیست؟ ارز به معنای نشانه ای  است که در بستر جامعه جریان دارد و معامله را ساده می کند. […]