خانه » برچسب: پول رایج

بایگانی های تگ شده: پول رایج

پول رایج چیست؟

پول رایج

پول رایج( legal tender)  چیست؟   پول رایج  هر چیزی است که توسط قانون به عنوان وسیله ای برای تسویه بدهی عمومی یا خصوصی یا ایفای تعهدات مالی از جمله پرداخت مالیات، قراردادها و جریمه ها یا خسارت های قانونی شناخته شده است. پول ملی تقریباً در هر کشوری ارز قانونی است. طلبکار قانوناً موظف به پذیرش پول قانونی برای ...

ادامه مطلب »