بر اساس آمار بانک مرکزی برزیل ، برزیلی ها بیش از 4 میلیارد دلار کریپتوکارنسی برای این کشور خریداری کرده اند. گزارش موجودی دارایی های تجاری ارائه شده نشان می دهد که برزیلی ها از ژانویه به طور مداوم ماهانه بیش از 350 میلیون دلار از کریپتوکارنسی به دست آورده اند. با این حال ، به گفته برخی از تحلیلگران بانک مرکزی ، این ارقم امسال توانایی این را دارد که به دو برابر ارزش خود برسند.

#کریپتویار_اخبار