NFT تیلور هابز

NFT تیلور هابز پیش از ضرب 7 میلیون دلار می ارزد

تیلور هابز (Tyler Hobbs) هنرمند آثار دیجیتالی قرار است تا ان اف تی عرضه کند.

اما پیش از این که توکن های ان اف تی ضرب شوند مجموعه او مشتری دست به نقد با 7 میلیون دلار دارد.

#کریپتویار_اخبارکوتاه