دادگاه عالی سند (SHC) ، عالی ترین نهاد قضایی در استان سند پاکستان ، از دولت خواسته است تا روش هایی را برای تنظیم کریپتوکارنسی ارائه دهند.

#کریپتویار_اخبارکوتاه