اکثریت قابل توجهی از سرمایه گذاران جوان که با انگیزه رقابت به دنبال فرصت هایی با ریسک بالا هستند، بر اساس نظرسنجی تنظیمکننده مالی بریتانیا ، اغلب به کریپتوکارنسی  و فارکس روی می آورند.

#اخبار_کریپتویار