صرافی کریپتو روسی در ابهام

صرافی کریپتو روسی در ابهام

صرافی کریپتو روسی هنوز با عدم قطعیت زیادی همراه است.

با وجود تصویب اولین قانون کریپتوکارنسیتوسط روسیه در ژانویه 2021 ، به گفته یکی از حامیان صنعت محلی ، بازار کریپتوکارنسیها این کشور هنوز تا حد زیادی تحت کنترل نیست و با عدم قطعیت زیادی همراه است.

به گفته مشاور حقوقی محلی: “ممکن است صرافی کریپتو روسی وجود نداشته باشد ، در حالی که صرافی های رمزنگاری خارجی درمنطقه خاکستری باقی خواهند ماند.”

#کریپتویار_اخبار