مبادلات کریپتو فیزیکی OTC(معاملات قراردادی) در سراسر هنگ کنگ وجود دارد ، اما قوانین جدید می تواند به این معنی باشد کهتنها سرمایه گذاران نهادی قادر به دسترسی به کریپتوکارنسی در منطقه هستند.

  آیا این فروشگاه  ها به طور کامل به تعلیق در می آیند   یا به فعالیت خود ادامه می دهند؟

#کیپتویار_اخبار