هفته گذشته پیشروترین حراج خانه لوکس “Sotheby’s “بازار توکن (NFT) خود را با نام “Metaverse” معرفی کرد.

بازار Sotheby’s NFT تعدادی آثار هنری کلکسیونی از جمله کارتهای مجموعه کارت Rpe Pepe را شامل می شود.

  اکنون پاریس هیلتون  تعداد کمی از NFTهای  خود را در بازار NFT بومی Sotheby معرفی کرده است مانند آثار هنرمندان محبوبNFT من جمله “Chelsea Evenstar و Maalavidaa” .