شایعات حاکی از آن است که Grayscale پس از تأیید کمیسیون بورس ‌اوراق بهادار  برای ETF آتی   بیت کوین ، در حال برنامه ریزی یک صندوق BTC با حمایت فیزیکی است.

#کریپتویار_اخبارکوتاه