به گفته Dapper labs شرکت پشت NBA ، لیگ های حرفه ای دیگر در برابر NFT ها مقاومتی انجام نمی دهند و علاقه دارند تا آن راکشف کنند، اکنون که این بخش داغ است.

#کریپتویار_خبرکوتاه